Shop Mobile More Submit  Join Login
[SHARE] 30 PNG by Mineri-Chan [SHARE] 30 PNG by Mineri-Chan
Lâu lâu lại trồi lên :v Và share chơi cái này sẵn câu like page :v 
Chắc cái này ai cũng có rồi :v Nhưng thôi cứ share :v 
Text đều được lấy từ lyrics và tên bài hát của idol YG <3 
Để trống DA nhìn kì quạ :v
Cái preview nhìn thiếu muối vler :v 
Cái pack này được ủng hộ kha khá mốt tui share tiếp :v
-----------------------------------------------------------------------------------------
LUẬT :
WATCH + FAV + CMT + LIKE PAGE YGLC = LINK DOWNLOAD
Like page xong cap màn hình lại nhe mấy bạn :v 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Page được 500 like tụi tui có đợt share đó :v Nhớ theo dõi page nha :v 
Cảm ơn nhiều :v

Add a Comment:
 
:iconbeatrice04112000:
beatrice04112000 Featured By Owner 7 hours ago  Student Interface Designer
Thanks
Reply
:iconngaybuon:
ngaybuon Featured By Owner May 7, 2017
Xin
Reply
:iconminhybi:
MinhYBI Featured By Owner May 5, 2017  Student Interface Designer
Reply
:icontazontaetaezone:
TAZONTAetaeZONe Featured By Owner Apr 8, 2017  New Deviant
Reply
:icontazontaetaezone:
TAZONTAetaeZONe Featured By Owner Apr 8, 2017  New Deviant
Reply
:iconchikodesign123:
chikodesign123 Featured By Owner Apr 7, 2017  Student Artist
xin
Reply
:iconlove50201213:
love50201213 Featured By Owner Feb 17, 2017
thanks
Reply
:iconzeni2200:
zeni2200 Featured By Owner Dec 27, 2016
xin
Reply
:iconhimecucheo:
HimeCucheo Featured By Owner Nov 15, 2016  Student
thanks
Reply
:iconhuyen416:
huyen416 Featured By Owner Sep 21, 2016
Xin
Reply
:icontruc2272004:
truc2272004 Featured By Owner Sep 18, 2016  Student Artist
Done
Reply
:iconmontishock555:
montishock555 Featured By Owner Sep 17, 2016  Hobbyist Interface Designer
done
Reply
:iconcatim-cucheo-design:
Catim-Cucheo-Design Featured By Owner Sep 3, 2016
Done 
Reply
:iconmineri-chan:
Mineri-Chan Featured By Owner Sep 17, 2016  Student Traditional Artist
Cậu cmt nick face hoặc chụp màn hình lại khi cậu like page YG Library Cover nha <3
Reply
:iconmichamhet:
michamhet Featured By Owner Aug 29, 2016  Student
Thanks~
Reply
:iconmineri-chan:
Mineri-Chan Featured By Owner Sep 17, 2016  Student Traditional Artist
Cậu cmt nick face hoặc chụp màn hình lại khi cậu like page YG Library Cover nha <3
Reply
:iconbinnn4125:
Binnn4125 Featured By Owner Aug 26, 2016  Student Interface Designer
.done
Reply
:iconmineri-chan:
Mineri-Chan Featured By Owner Sep 17, 2016  Student Traditional Artist
Cậu cmt nick face hoặc chụp màn hình lại khi cậu like page YG Library Cover nha <3
Reply
:iconbinnn4125:
Binnn4125 Featured By Owner Sep 17, 2016  Student Interface Designer
.Bin Dương nhé cậu :3
Reply
:iconlacla1622:
lacla1622 Featured By Owner Aug 25, 2016  Student Interface Designer
Xin 
Reply
:iconmineri-chan:
Mineri-Chan Featured By Owner Sep 17, 2016  Student Traditional Artist
Cậu cmt nick face hoặc chụp màn hình lại khi cậu like page YG Library Cover nha <3
Reply
:iconmineri-chan:
Mineri-Chan Featured By Owner Aug 20, 2016  Student Traditional Artist
Cậu chụp màn hình lại nhé :3 
Reply
:iconluri-kawaii:
Luri-Kawaii Featured By Owner Aug 20, 2016
Reply
:iconpei2002:
pei2002 Featured By Owner Aug 20, 2016  Student Artist
Reply
:iconmineri-chan:
Mineri-Chan Featured By Owner Aug 20, 2016  Student Traditional Artist
Cậu chưa watch tớ nhé :3 
Reply
:icongodsj:
GodSJ Featured By Owner Aug 19, 2016  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconmineri-chan:
Mineri-Chan Featured By Owner Aug 19, 2016  Student Traditional Artist
Cậu chụp màn hình lại nhé :3 
Reply
:iconmiiyuu14:
MiiYuu14 Featured By Owner Aug 19, 2016
Done
Reply
:iconmineri-chan:
Mineri-Chan Featured By Owner Aug 19, 2016  Student Traditional Artist
Cậu chụp màn hình lại nhé :3 
Reply
:iconbeatrice04112000:
beatrice04112000 Featured By Owner Aug 19, 2016  Student Interface Designer
DONE
Reply
:iconmineri-chan:
Mineri-Chan Featured By Owner Aug 19, 2016  Student Traditional Artist
Cậu chụp màn hình lại nhé :3 
Reply
:iconmineri-chan:
Mineri-Chan Featured By Owner Aug 19, 2016  Student Traditional Artist
Cậu chụp màn hình lại nhé :3 
Reply
:iconohara-yuna:
Ohara-Yuna Featured By Owner Aug 20, 2016  Student Interface Designer
sta.sh/020krcxcz8c2 Nick face của t là Hà's Trang's đó :v t like rồi
Reply
:iconmineri-chan:
Mineri-Chan Featured By Owner Aug 19, 2016  Student Traditional Artist
Cậu chụp màn hình lại nhé :3 
Reply
:iconyeudesign:
YeuDesign Featured By Owner Aug 19, 2016  Student Artist
Reply
:iconmineri-chan:
Mineri-Chan Featured By Owner Aug 19, 2016  Student Traditional Artist
Cậu chụp màn hình lại nhé :3 
Reply
:iconfast-chatter:
Fast-Chatter Featured By Owner Aug 19, 2016
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 19, 2016
Image Size
15.3 KB
Resolution
528×358
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
425
Favourites
63 (who?)
Comments
49
Downloads
28
×